Vanskeligheder for børn og unge

Jeg har i mange år arbejdet med vanskeligheder hos børn og unge , som behandlingsansvarlig på en institution for børn og unge. Disse vanskeligheder kan være opstået for de unge som følelser af svigt i enten familie eller skole, eller de kan opstå som mistrivsel i skole eller socialt mellem kammerater. Præstationspres, misforhold mellem stillede krav og de ressourcer barnet oplever, det har, kan være andre årsager. Jeg arbejder individuelt med den unge, men inddrager i videst mulig omfang dets nære relationer.