Krise

Tab, sorg og krise er noget alle mennesker gennemgår som en del af tilværelsen. Det kan ske ved et tab af en nærtstående person, ved sygdom, tab af arbejde, efter en trafikulykke, ved kærestesorger, skilsmisse, abort eller dødsfald.

En krise er en naturlig reaktion, når man oplever alvorlige tab eller problemer. Mange gange hjælper det at tale med nære venner eller familie om det.

For at hele sig efter et tab er det vigtigt at tillade sig selv at opleve og arbejde med smerten og acceptere sit tab. Og da kan det ofte være en god ide at søge professionel hjælp for at bearbejde følelser og tanker, finde meningen igen og sige "goddag til livet påny".

Kriser kan også opstå, hvis man har vanskeligheder med at udvikle sig i takt med mange nye forandringer, og en afklarende samtale eller coaching kan da være en hjælp.

Der kan både være tale om udviklingskriser i løbet af barndom og ungdom og om kriser i forbindelse med overgang til den tredie alder,- når livet stiller krav om definering af et nyt indhold.

Traumer:

Ulykker, katastrofer, overfald og seksuelle overgreb udløser ofte en traumatisk reaktion.

Men traumer kan også udløses af andre hændelser og kan opstå på alle tidspunktier i livet, som ved mobning, at dumpe ved eksamen, en særlig slem skilsmisse, en voldsom fødsel, omsorgssvigt og ved at blive ladt meget alene.

Ofte sætter der sig dybe spor, som det er vigtigt at arbejde med.

Traumereaktioner kan opstå lige efter eller flere år efter den pågældende hændelse, og ubearbejdede traumereaktioner kan have det med at gentage sig. Mennesker reagerer forskelligt på voldsomme oplevelser. Hvis man under den traumatiske hændelse har oplevet sig handlingslammet, overvældet og ude af kontrol, hjælpeløs eller skrækslagen og bange for at miste livet, er risikoen for at udvikle en traumatisk reaktion størst.

Oplevelser af flashbacks, hyppige humørsvingninger, søvnløshed, isolation, vrede, overdrevne forskrækkelsesreaktioner, depression, angst og et lavt selvværd kan være symptomer på et ubearbejdet trauma.

Mennesker som har været involveret i sådanne voldsomme hændelser kan få efterreaktioner, som i nogle tilfælde kan udvikle sig til behandlingskrævende senfølger i form af posttraumatisk belastningsreaktion PTSD.