Psykologisk rådgivning og terapi

Alle mennesker kan opleve at stå i en svær situation. Det kan være angst, sorg, stress, depression, knas i parforholdet, unges problemer, vanskeligheder i familien eller et af de mange andre problemer, der kan opstå i livet.

Disse problemer kan ofte være svære at tale tilstrækkeligt med andre om, men heldigvis kan en  samtale med en psykolog ofte være det, der skal til for at få dig på ret kurs igen.

Bag et problem ligger der ofte et knust eller ødelagt håb eller ønske, men det hjælper at åbne sig til et medmenneske, der med indlevelse og professionel viden kan bidrage med ny indsigt og hjælpe til andre måder at tackle vanskelighederne på.  Dette kan give en effektiv hjælp til selvhjælp.

Jeg tilbyder

Jeg tilbyder samtalebehandling, som kan indeholde psykoterapi, rådgivning og vejledning eller coaching inspireret af forskellige terapeutiske retninger. Samtalerne tilrettelægges efter den enkeltes, det vil sige dine individuelle problemstillinger og behov.
 
Jeg har efteruddannelser indenfor blandt andet narrativ terapi, systemisk familieterapi og kognitiv terapi . Jeg er endvidere inspireret af udviklingspsykologisk og  analytisk tænkning i min måde at forstå opståede udviklingskriser eller kriser og traumer, der er opstået tidligt i livet. 

Mit udgangspunkt er primært narrativt, hvilket vil sige at målet er at bringe overensstemmelse i de fortællinger, du har om dit liv. Når et håb er bristet, eller du sidder fast i en problemmættet historie, er der ofte opstået et misforhold mellem dine tanker, ønsker, intentioner og dine handlinger og følelser. Jeg arbejder med at genoprette disse forhold, sådan at du får nye handlemuligheder, nye håb og mod på at konstruere en ny og bedre fortælling om dit liv, som du kan leve med og med fornyet glæde. Herunder kan der arbejdes med at vende eventuelle negative tankemønstre til mere positive. Og hvor det er relevant medtænkes den sammenhæng, den kontekst og de relationer, som du eller I skal agere i, og som I skal fungere i forhold til. Konteksten kan både være dine nære relationer og dine arbejdsmæssige relationer.

Jeg yder blandt andet hjælp til:
 

  • angst
  • sorg
  • krise
  • stress
  • familie relationer
  • vanskeligheder for børn og unge
  • parforholdsproblemer
  • selvtillid og selvværd
  • depression
  • personlig afklaring - coaching - arbejde/uddannelse

 

Psykolog Kirsten S. Worm

Hobrovej 97 .2 th. 9000 Aalborg
Tlf.: 98 18 73 94
mob. 22 17 44 50
Træf mig pr. tlf. alle hverdage
mellem kl. 8.30 - 9.30

Medlem af