Angst

Alle kender til angst. Angst er en grundfølelse på linje med glæde og vrede. Uden angst eller frygt ville vi være og agere til fare for os selv, da vi skal kunne reagere i forhold til farlige situationer. Angst fungerer som et advarselssignal på fare. Angst kan også vare et drive til at gøre vores bedste , men angst kan også blokere.

For meget angst kan virke forstyrrende ind i dit liv og kan være en hindring for naturlig livsudfoldelse. Angsten kan komme snigende, være overvældende og være omsiggribende. Angsten har både en fysiologisk, en adfærdsmæssig, en følelsesmæssig og en tankemæssig side. Angsten kan således vise sig ved fysiske symptomer som hamrende hjerte, sveden, rystelser, hurtig puls, åndenød eller hurtig vejrtrækning, kvælningsfornemmelser, brystsmerter og ved mere psykiske symptomer som vanskeligheder med af slappe af, anspændthed, kvalme og uro, svimmelhed, rastløshed og koncentrationsbesvær, uvirkelighedsfølelse, søvnbesvær og mareridt, katastrofe- og bekymringstanker og ved undvigelsesadfærd og frygt for at miste selvkontrol.

Når frygten og angsten viser sig som reaktion på en trussel, hvad enten denne er reel eller forestillet, kan hele kroppen være beredt til kamp eller flugt, og en angstsituation, som man ikke kan handle sig ud af, kan være meget belastende og stressende kropsligt og mentalt, og det er en god ide at søge hjælp.

Der findes forskellige typer af angst:

Angsten kan være af eksistentiel art som følgesvend til en livskrise – f.eks. angst for hvad der vil ske , og for hvad fremtiden vil bringe. Overdreven angst kan vise sig, når man skal præstere, f.eks. ved eksamens- og præstationsangst. 

Når angst bliver til en egentlig lidelse kan den manifestere sig ved panikangst, generaliseret angst, social angst, ved fobier eller ved OCD. Panikangst kan pludselig dukke op som anfald af intens angst uden man kan pege på en egentlig årsag. Anfaldene kan være voldsomme og afstedkomme frygt for nye anfald. Anfaldene er ikke farlige men kan opleves som voldsomt ubehagelige.

Jeg behandler angst ved hjælp af psykoterapi, eksternalisering, afspænding og eksponering. 

Målet med terapien er for det første, at du kan lære din angst at kende, dernæst lære at håndtere den, genvinde din tryghed og slippe den angst, der begrænser dit liv. Terapien kan indeholde en afdækning af de faktorer, der vedligeholder din angst, og en afdækning af de tankemønstre, som nærer angsten.

Afspænding af de kropslige symptomer sker med brug af elementer fra mindfulness og ved at øve en mere rolig vejrtrækning. Der arbejdes på flere fronter med at bryde angstens onde cirkel. Ved undvigelsesadfærd arbejdes der med eksponering og eksternalisering af angsten, sådan at det ikke er angsten, der styrer dig, men du lærer at styre angsten, byde den trods og overkomme den ved at øve dig i at gøre nogle af de ting, som du  vil undvige fra.