Stress

Stress betegnes ofte som vor tids folkesygdom, som følger af vores livsstil. Stress kan være relateret til vores arbejde, studie eller vores familieliv. Når stress bliver et problem, handler det om, at man igennem længere tid udsættes for flere krav, end der er ressourcer til at klare. Symptomer på stress kan opleves sådan, at man føler sig mere træt, mangler energi og overblik, og har koncentrations- og hukommelsesbesvær. Søvnproblemer, tristhed, rastløshed og let til gråd kan være andre symptomer.

Det er vigtigt ikke at overhøre kroppens og psykens signaler om, at der er behov for at koble fra. Måske er der brug for at få hjælp til at forandre situationen, for man kan være i farezonen, hvis man ikke trives i den situation, man er i. Psykolog samtaler kan være et vigtigt skridt til at lære hensigtsmæssige måder at komme ud af stress situationen på, og for at lære at passe bedre på sig selv. Den arbejdsmæssige kontekst kan inddrages lige såvel som andre livsvilkår og betingelser.

Ubehandlet stress kan føre til udbrændthed, depression og andre belastningsreaktioner, så derfor kan  det være vigtigt at søge hjælp.