Jeg tilbyder

Jeg tilbyder samtalebehandling, som kan indeholde rådgivning og vejledning eller coaching og psykoterapi inspireret af forskellige terapeutiske retninger. Samtalerne tilrettelægges efter den enkeltes, det vil sige dine individuelle problemstillinger og behov.

Jeg har efteruddannelser indenfor blandt andet narrativ terapi, systemisk famillieterapi og kognitiv terapi . Jeg er endvidere inspireret af udviklingspsykologisk og psykodynamisk analytisk tænkning i min måde at forstå opståede udviklingskriser eller kriser og traumer, der er opstået tidligt i livet.

Mit udgangspunkt er primært narrativt, hvilket vil sige at målet er at bringe overensstemmelse i de fortællinger, du har om dit liv. Når et håb er bristet, eller du sidder fast i en problemmættet historie, er der ofte opstået et misforhold mellem dine tanker, ønsker, intentioner og dine handlinger og følelser. Jeg arbejder med at genoprette disse forhold, sådan at du får nye handlemuligheder, nye håb og mod på at konstruere en ny fortælling om dit liv, som du kan leve med og med fornyet glæde. Herunder kan der arbejdes med at vende eventuelle negative tankemønstre til mere positive. Og hvor det er relevant medtænkes den sammenhæng, den kontekst og de relationer, som du eller I skal agere i, og som I skal fungere i forhold til.

Jeg yder blandt andet hjælp til:

  • angst
  • sorg
  • krise
  • stress
  • familieproblemer
  • vanskeligheder for børn og unge
  • parforholdsproblemer
  • selvtillid og selvværd
  • depression
  • personlig afklaring - coaching - arbejde/uddannelse

Jeg tilbyder desuden supervision, konsultation og psykologiske undersøgelser af børn og unge.
Min supervision går overvejende ud på at give supervisanden mulighed for at reflektere over egen praksis og at bibringe nye ideer og nye handlemuligheder i en given sag.

Psykologiske undersøgelser kan omfatte såvel kognitiv som personligheds mæssig undersøgelse og indeholde samtale med forældre herunder anamnese optagelse, læsning af evt. sagsakter, testning, udfyldelse af spørgeskemaer/udviklingsprofiler, rapportskrivning og formidling.