Selvtillid og selvværd

Når vi bliver anerkendt, føler os elsket og accepteret eller får en meningsfuld betydning i de sammenhænge, vi indgår i, øges vores selvværd og selvtillid.

Selvværd relaterer sig ofte til det vi føler, vi er i os selv og til de værdier og relationer, vi har.

Selvtillid relaterer sig mere til det, vi gør eller kan præstere og afspejler sig i vores måde at handle på. Begge dele har stor betydning for, at der ikke opstår for stor en kløft imellem det liv, vi ønsker at leve og det liv, vi faktisk lever.

Mangel på selvtillid og et lavt selvværd kan være skadeligt og kan være forbundet med selv ødelæggende tanker om ikke at være god nok og om at være mindre værd end andre mennesker. Det kan også være forbundet med for stor en frygt for nederlag og fiasko og angst for at begå fejl og med usikkerhed og tvivl på, hvordan man skal handle i livet.
Jeg arbejder med at kortlægge dine værdier, ønsker og intentioner og sigter mod at bringe disse i overensstemmelse med dine færdigheder og måder at handle på, sådan at du lærer både at sige til og at sige fra, og sådan at du opnår en større grad af mening, frihed og glæde i dit liv.